Uholdbar praksis

Norge har tidligere fått kritikk av både Europarådets torturkomité og FNs menneskerettighetskomité for å holde varetektsfanger isolert uten at domstolene har tillatt det.