«Byen det er godt å leve i»

Det lukter krise av 2012-budsjettet i Kristiansand. Investeringsfesten er over. Bakrusen manifesterer seg i rådmannens forslag.