Kristiansandsforfatter Line Baugstø, som har forestått flere slike kurs, sier det handler om å gi fengselsinnsatte en verdig behandling.

Kultur er om mulig enda viktigere for innsatte enn for andre. De er ofte i en kritisk livssituasjon og har gjerne en negativ ballast fra oppveksten. For dem kan ulike kulturtiltak både oppleves som et pusterom, en ventil, for spenninger og frustrasjon, men kan også bli viktige redskap i å mestre livssituasjonen og få bedre selvinnsikt.

Å satse på kultur i fengslene, slik vi har omtalt gjennom flere dager, er derfor særdeles viktig i å bygge opp de innsatte som mennesker og sette dem bedre i stand til å takle livet og samfunnet de skal vende tilbake til.