Vår trygghet

Høyre vil satse på politiet. Det betyr å gi penger. Det betyr å skape plass for nyutdannede. Det betyr å gi politiet ressurser til å fange kriminelle og gjøre jobben de så gjerne vil gjøre. Det betyr å sørge for at det er fengsler å sende domfelte til.