Med stygge riper i lakken

Historien har vist at taushet som strategi mot jødehat er naivt, forfeilet og farlig. Det er en enorm moralsk fallitt for Norge hvis jødene ikke lenger finner det trygt å bo her.