Sms og perspektiver

I gårsdagens avis nevnte vi kort at Johan Gutenberg, boktrykkerkunstens oppfinner, døde på samme dato i 1468.