Sykehuspenger

– Hvis Oslo Universitetssykehus forsetter å bruke mye mer enn de har råd til, vil det gå ut over pasientene andre steder i Helse Sør-Øst.