• politiet.jpg FOTO: SCANPIX

Er "politifaglige vurderinger" nok?

Det kan være nødvendig at "politifaglige vurderinger" underlegges annen myndighet før tiltak iverksettes.