• GAL RESEPT?: Nasjonale prøver gjennom åtte år har ikke gitt det forventede, faglige løftet i norsk skole. FOTO: SCANPIX n

Nasjonale prøver

I norsk politisk skoledebatt kan en lett få inntrykk av at virkeligheten i skolen er lik for alle. Det er den ikke.