• NY INNDELING: Disse to kan komme til å spille en nøkkelrolle dersom sørlandskartet skal tegnes på ny av en borgerlig regjering fra 2013. Til v. Aust-Agders fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H) i samtale med Lillesandsordfører Arne Thomassen (H). FOTO: Kristin Ellefsen

Uansett blir det endring

I kampen om å beholde lokale maktstrukturer risikerer austegdene å miste den lille makten de har.