"Ærens konge kommer!"

Her sies det i adventsalmen: Han hersker over hele verden, denne ærens Konge.