Bruk av oljeformuen

Utenlandske firmaer har kompetanse på vei— og tunnelarbeid.