Kulturminner - en investering for fremtiden

Verdiskaping med utgangspunkt i kulturminner bør videreutvikles som strategi for kulturminneforvaltningen. Kulturminneforvaltningen bør være kunnskapsleverandør, tilrettelegger, pådriver og samarbeidspartner.