Intet rush

Færre kjører gjennom bomstasjonene i Kristiansand etter økningen i satsene. Ifølge NRK Sørlandet faller nedgangen sammen med en nesten tilsvarende økning i passasjertallet for bussen.