Et viktig bispevalg!

Vår kandidat ler Torstein Lalim.