• NORSKOPPLÆRING: Artikkelforfatterne peker på at uten blant annet nettverk, referanser og forståelse av uformelle koder på en norsk arbeidsplass, er det vanskelig å selge seg inn i norsk arbeidsliv. FOTO: SCANPIX

Skole og praksis - som hånd i hanske