Et opprop fra de avmektige

Aust-Agder fylke er en opphoping av politisk avmakt – til tross for besvergelser fra et par avmektige stortingsrepresentanter og ordførere om at de har politiske muskler.