Boligpris-bekymringene

«Siste reis på første klasse» het det på våre økonomisider i går.