Forhastet reform

Samhandlingsreformen tegner til å få en vanskelig fødsel.