Nå må skolegudstjenestene ta slutt!

Vi ønsker ingen innskrenkning av trosfriheten, som også innebærer frihet fra tro.