Barn i krise

I august i fjor garanterte regjeringen at barn og unge under 23 år med psykiske lidelser og rusavhengighet skal få behandlingen de trenger innen tre måneder.