Frp-makt i de foldede hender

Hvordan kan et parti som er på kollisjonskurs med noen av de mest grunnleggende verdier i det sørlandske kristenliv makte å skape nettopp agder-fylkene til sine fremste bastioner i Norge?