Alkoholforebyggende arbeid

Ut fra en fersk undersøkelse fra Kristiansand om alkoholbruken blant ungdom og voksne, er det mye som tyder på at voksenrollen trenger minst like mye fokus.