Hvor var politiet?

Overgriperen med det ufortjent uskyldige kallenavnet «Lommemannen» synes omsider å være tatt.