Kilden til besvær

Det er et legitimt spørsmål om styret i Kilden IKS er et styre som på den beste måte kan forvalte skattebetalernes penger i dette gigantiske byggeprosjektet.