Verdenspolitiet

Agder politidistrikt har de siste årene rekruttert et relativt stort antall medarbeidere til politiets utenrikstjeneste.