Lovende utvikling

Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 6,3 prosent i andre kvartal i fjor til 5,5 prosent i samme periode i år.