Skolens utfordring

Bråk og uro, voldsepisoder, rusmisbruk, trakassering og tøff omgangstone er et økende problem i grunnskolen i Kristiansand.