Bistanden må reformeres nå!

Det nytter ikke å lappe videre på dagens teppe. Det vil bare bli nye og flere hull.