Egnet eller helseskadelige?

Tar vi tilstrekkelig hensyn til romakustikken når vi planlegger nye lokaler og tilrettelegger lokaler til musikkformål?