Eldre kraftverk trenger moderne miljøkrav

Som vertskommuner for vannkraftanlegg er vi opptatt av at naturen i lokalsamfunnet også ivaretas, skriver artikkelforfatterne.