Kirken og demokrati

En rekke menigheter i landsdelen melder om solid økning i valgdeltakelsen ved årets kirkevalg.