Norsk teologi i endring

Få ønsker seg tilbake til de allmektige teologiske ledere som hadde kjappe svar på alt. Men vi trenger kloke fagteologer som går mer dialog med folkelig religiøsitet.