Arkivsenter sør på sotteseng

Et unikt samarbeid om kulturbygg mellom stat og kommunene i Vest-Agder står i fare. Manglende klarsignal fra Kulturdepartementet vil gi dårligere tilbud til publikum, påføre staten og kommunene i Vest-Agder økte utgifter og svekke et spesielt fagmiljø.