Barnehager, penger og frykt

Kristiansand kommune regner med å få et underskudd på åtte millioner kroner på sin barnehagedrift i år. Årsaken er ifølge kommunen selv et avvik i tildelingen av skjønnsmidler som slår ut med fem millioner i underskudd.