Når språk møtest

Tidlegare var det gjengs oppfatting at bruk av minoritetsspråka var eit hinder i læringa av majoritetsspråket. Seinare forsking har vist at dette ikkje stemmer.