Gi barna en barndom

Vi er i ferd med å få et samfunn med umodne foreldre og bråmodne barn.