Historiens kraftlinjer

Industrien og arbeiderne i Hardanger har bidratt med valuta til import av varer Norge ikke kunne produsere selv i over hundre år og lagt grunnlaget for velstand og velferd.