Når Sp-krybben er tom

Denne uka har personstridighetene i Sp nådd et foreløpig høydepunkt. Men problemene for partiet stikker langt dypere.