Si nei til liturgiforslagene

Etter debatten lørdag kveld i Kirkemøtet sitter en igjen med at de er på leting etter et kompromiss der en kan komme samkjønnede par i møte med en forbønnsliturgi.