Vil kommunen ha lærlinger?

Årets lærebedrift 2013 — et eksempel til etterfølgelse.