• Mike - lørkom 010214 Rune Ø R.jpg

Lykkelige 1814 – ulykksalige 1914

På vei inn i vår 200 års nasjonale jubileumsekstase kan vi gjerne huske hva som skjedde for 100 år siden også. Da inntraff urkatastrofen 1. verdenskrig.