Flere muntre episoder

Vårsesongens siste bystyremøte (sist onsdag) ble gjenstand for flere muntre episoder.