• vindkraft1 (1).jpg

Er klimatrusselen den største?

Det er bra at min artikkel fremprovoserer reaksjoner, men beklagelig at jeg tildeles meninger jeg ikke har, åpenbart i et forsøk på å ufarliggjøre mine synspunkter.