• Artikkelforfatteren mener blant annet at det må lages bedre arealplaner med gode flomsonekart for å sikre at samfunnet er bedre rustet til fremtidige flommer. Bildet viser skadene på Endresens Løkke i Mandal etter flommen på Sørlandet i starten av oktober. FOTO: Jarle R. Martinsen

Flomsikring: Staten må sørge for nytt regelverk

Ekstremvær fører til store materielle ødeleggelser, men det oppleves uklart hvem som har ansvaret for å forebygge flomskader. Vi trenger et nytt regelverk slik at vi får plassert ansvaret der det hører hjemme.