Uholdbare holdninger

Noe er alvorlig galt med unges innstilling til gutter og omsorgsyrker. I en reportasje i gårsdagens avis kom det fram at gutter rett og slett ikke tør velge slike yrker. Grunnen er frykt for å bli stemplet som «femi» eller «homo». Unge forteller at gutter har blitt mobbet til de sluttet på slike studier.