Når barna rammes

Justisminister Knut Storberget (Ap) anslår at langt over 100.000 barn i Norge lever med vold i familien. Han viser til at det offentlige hjelpeapparatet i en tilfeldig valgt uke i fjor ble oppsøkt av 2000 barn som var utsatt for eller vitne vold. De aller fleste barna var yngre enn 15 år, og mange av disse under skolealder.