Barn i buss

Trafikksikkerhet er igjen kommet i fokus etter at en skolebuss kjørte av veien i Voiebyen i Kristiansand.