Brodne advokat-kar

Vi har tidligere pekt på hvilket rettssikkerhetsproblem enkelte forsvarsadvokater som opererer i lovens og advokatetikkens grenseland, representerer.