Det store løftebruddet

Barnehagepolitikken har blitt et mareritt for Sosialistisk Venstreparti. Og det er partiets egen skyld. Ikke fordi SV ikke liker å snakke om barnehager eller fordi det ikke satser på bygging av nye barnehageplasser. Men fordi partileder Kristin Halvorsen ga tusenvis av foreldre urealistiske forventninger da hun ville ha deres stemmer.